REPOL

Poreklo regenerata

PP homopolimer PP kopolimer, PP kompaund sa mineralnim punilima, PP sa modifikatorima žilavosti, TPO- PP termoplastični elastomer sa EPDM, POM, PA 6, PA 6 sa 15% staklenih vlakana, ABS, HDPE, LDPE, LLDPE, HIPS, GPPS, PVC, EPS, XPS, EPP, EPE, PP kartonplast, penjeni i buble PE, blende PPE/PA, PA i ABS, PC i ABS ...

Selekcija
Mlevenje i/ ili aglomeracija
Regranulacija
Kvalitet
 
 Životni ciklus ambalažnog polimernog otpada  Životni ciklus proizvodnog polimernog otpada
ambalazni ciklus srp proizvodni ciklus srp

Naš regranulat garantovano je bez metalnih primesa i standardizovanog kvaliteta materijala u smislu plastifikacije, homogenizacije, uklanjanja produkata degazacije i dobre filtracije. Granule su u uniformnom obliku i ujednačenoj nasipnoj težini.

 
Naš regranulat može da se primenjuje za sve tehnologije prerade:
Ovim regranulatom možete supstituisati, u veoma velikom procentu, originalni polimerni materijal.
 
Apsolutno ne preporučujemo korišćenje za proizvodnju materijala koji dolaze direktno u kontakt sa hranom.